PPL Sportowe - LEGIONOWO


Sport to zdrowie!

Każdy rodzic i każdy pedagog zdaje sobie sprawę, że szczęście jest nieodzowne do prawidłowego rozwoju naszych dzieci, a jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów na uśmiech jest aktywne spędzanie wolnego czasu wśród rówieśników i najbliższych. To właśnie ruch, aktywność i sport daje dzieciom mnóstwo radości.

Nie trzeba nikogo przekonywać o słuszności starego, wielokrotnie powtarzanego powiedzenia, że uprawianie sportu to gwarancja zdrowia. Przypomnijmy więc tylko: dla rozwoju mięśni, kości oraz układu nerwowego konieczna jest codzienna porcja ruchu. Trzeba o tym szczególnie pamiętać w obliczu coraz częstszych przypadków wad postawy, skrzywień kręgosłupa, nadwagi już u najmłodszych dzieci.

Obserwując dzieci "harcujące" i "dokazujące" na podwórku pamiętajmy, że w ten sposób uczą się one koordynacji ruchów, oceny sytuacji, umiejętności zachowania się np. w momencie upadku. W czasie szalonych czasem zabaw rozwija się zmysł równowagi a do współpracy zmuszone są obie półkule mózgu. Dzieci uczą się w ten sposób posługiwać własnym ciałem oraz kontrolować je w różnych, także niebezpiecznych sytuacjach.

Zabawy ruchowe, udział w mini-zawodach czy nauka dowolnego sportu to także nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji, wiary w siebie, umiejętności zarówno wygrywania jak i przegrywania, wytrwałości czy współpracy w grupie.

Zostało dowiedzione, aktywność fizyczna i zabawy ruchowe powodują rozwój mózgu i wzrost połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Im lepszy i szybszy przepływ informacji pomiędzy tymi komórkami, tym sprawniejsze myślenie i działanie. Dodatkowo przebywanie na świeżym powietrzu oraz ruch, zwiększają dopływ tlenu do mózgu. A tlen i glukozę możemy porównać z paliwem, bez niego nasza maszyna nigdzie nie pojedzie.* Aktywność ruchowa od najmłodszych lat polepsza procesy kojarzenia, zapamiętywania, rozwija inteligencję, przyspiesza naukę czytania i pisania, płynnego wypowiadania się i ogólny rozwój intelektualny.

To tyle teorii, z którą każdy z nas zetknął się już nie raz, wszyscy znamy te stare prawdy i nic w tej dziedzinie wiedzy nie zmienia się od wielu lat. A jak jest w praktyce? Często nie najlepiej. Zapominamy o tym co ważne, sami, jako rodzice nie świecimy najlepszym przykładem, a o proporcji czasu spędzonego na aktywności do czasu spędzonego przed komputerem i telewizorem lepiej w ogóle nie mówić głośno.

Tymczasem dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym można już rozpocząć naukę wybranego rodzaju sportu z trenerem. Pięcio- i sześciolatek umie naśladować i, jeśli tylko chce, bez problemu powtarza za instruktorem ćwiczenia. Potrafi planować swoje ruchy, sprawnie korygować tor, szybkość przemieszczania się po różnorodnym podłożu, regulować siłę rzutu, oceniać odległość i przewidywać konsekwencje swoich działań.

W ciągu całego roku, zarówno latem jak i zimą jest wiele okazji, byśmy przypomnieli sobie, że ruch to zdrowie, szczególnie ten na świeżym powietrzu. W naszych przedszkolach takie właśnie sportowe hasło przyświeca wielu przedszkolnym uroczystościom. Na sportowo obchodzimy np. Pierwszy Dzień Wiosny, organizujemy podchody, przygotowujemy pikniki rodzinne z elementami rywalizacji rodzinnej. A instruktorzy, którzy na co dzień uczą nasze dzieci mini-tenisa oraz dbają o ich kondycję fizyczną organizują dla nich prawdziwe zawody sportowe! Po naszych dzieciach od razu widać było, że te "sportowa imprezy" poprawiają wszystkim humory, przepędzają wiele trosk i pomagają dobrze spożytkować tą niewyczerpaną energię, którą posiada każde dziecko.

W każdym przedszkolu prowadzone są także co tydzień zajęcia sportowo-tenisowe. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy tenisa z przygotowaniem sportowym. Zajęcia te to jedne z najbardziej lubianych zajęć; przedszkolaki czekają na nie z niecierpliwością, nigdy nie marudzą, gdy trzeba przebrać się w dres i zacząć biegać. Dzieci bardzo lubią także naszych trenerów: pana Piotrka i pana Pawła. Jest to także kolejny rodzaj zajęć prowadzonych przez nauczycieli-mężczyzn, co stanowi niewątpliwie sporą odmianę dla dzieci, którymi głównie zajmują się panie.

Tego typu działania są przejawem naszej troski o stymulowanie dzieci do różnorakich aktywności. Ciekawych pomysłów ani chęci na pewno nam nie zabraknie. Zachęcamy również Państwa do takiego wykorzystywania czasu wolnego, bo przecież, zgodnie ze starym porzekadłem: "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Przy Lesie" w Legionowie działa prężnie od września 2008 roku. Wraz z zakończeniem każdego roku szkolnego z naszego przedszkola wychodzą wielointeligentni Absolwenci.

Fundamentem naszej pracy jest teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera - idnywidualizacja procesu nauczania - uczenia się. Wiemy o tym, że każde dziecko, które do nas przychodzi jest zdolne do rozwinięcia się w różnych dziedzinach, wyjątkowe i ma prawo do pełnego rozwoju. Nasze przedszkole wspiera zdolności swoich wychowanków dając im możliwość wielozmysłowego i wielointeligentnego odkrywania świata. W kontaktach z dziećmi kierujemy się porozumieniem bez przemocy, które stwarza możliwość szczerego wyrażania siebie we wszystkich obszarach życia.

W procesie wielointeligentnego wychowania i edukacji kładziemy szczególny nacisk na:

Rozwój inteligencji językowej poprzez zajęcia dydaktyczne, codzienne zajęcia z języka angielskiego czy kształtowanie potrzeb czytania i pisania.
Rozwój inteligencji matematyczno-logicznej poprzez zajęcia Matematyki Dziecięcej oraz autorskiego programu Matematyki Kreatywnej.
Rozwój inteligencji ruchowej poprzez zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, codzienne gry i zabawy ruchowe oraz profilaktykę wad postawy.
Rozwój inteligencji wizualno-przestrzennej m.in. poprzez zajęcia twórczego myślenia
Rozwój inteligencji muzycznej - poprzez zajęcia rytmiczne, codzienne zajęcia muzyczno - ruchowe, tworzenie muzyki
Rozwój inteligencji przyrodniczej poprzez realizaję autorskiego programu profikaktyki propagującegio zdrowy i proekologiczny tryb życia (jesteśmy Przedszkolem w Projekcie ZdrowyPrzedszkolak.org)
Rozwój inteligencji intrapersonalnej - dzięki Porozumieniu Bez Przemocy nasze przedszkolaki stają się empatyczne oraz poszukują wewnętrznej motywacji
Rozwój inteligencji interpersonalnej poprzez nieustanne działania społeczne, współpracę z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, udział w projektach rozwijających u dzieci funkcjonowanie w społeczeństwie (m.in. Projekt Szkoła mający na celu ułatwienie dzieciom startu w szkole)