KADRA


mgr Katarzyna Kopczewska

Stanowisko: Dyrektor Placówki

 

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o kierunku – pedagogika. Mam ukończone dwie specjalizacje: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Uczestniczyłam w wielu warsztatach metodycznych m.in. „Rozwijanie twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym” organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych oraz w szkoleniu z Terapii Dziecięcej „Wspomaganie dzieci z zastosowaniem elementów integracji sensorycznej”. Byłam uczestniczką seminarium „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu” i mam ukończony kurs kierownika wycieczek. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w praktyce społeczno – kulturowej i wychowawczej od kilku lat w pracy z dziećmi w Niepublicznych Przedszkolach „Przy Lesie”. Współpracuję również z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Sapere Aude” w Rajszewie.
Wolny czas spędzam ze swoim mężem i dwiema córkami. Najlepiej relaksujemy się nad wodą, podczas wędkowania. Jeździmy rowerami na wycieczki i lubimy zbierać grzyby. Wspólnie dbamy o wygląd naszego ogrodu.

mgr Marta Wojtowicz
Stanowisko: Nauczyciel w grupie Słoneczek

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku nauczycielskim -wychowanie fizyczne. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Posiadam dyplom magistra i stopień nauczyciela mianowanego.
Jestem instruktorem gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej, fitness, tańca, gier zespołowych, narciarstwa i żeglarstwa.
Posiadam uprawnienia wychowawcy kolonijnego i opiekuna wycieczek.
Prywatnie jestem żoną i matką dwójki chłopców.

Agnieszka Kucharuk

Stanowisko: Nauczyciel grupy żłobkowej w Delfinkach

 

Tytuł zawodowy: Opiekunka dziecięca.
Dodatkowe kwalifikacje: Logorytmika- metoda wspomagająca mototykę, słuch i mowę dziecka.
Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci - na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batik Strauss.
W przedszkolach Przy Lesie od 2014 roku.
Zainteresowania: książki, jazda rowerem, taniec.
Prywatnie: Szczęśliwa mama.

Kamila Radzik

Stanowisko: Asystent nauczyciela w grupie żłobkowej Delfinki

 

Tytuł zawodowy : Opiekunka dziecięca.
W przedszkolach "Przy Lesie" od 2016
Prywatnie: Szczęśliwa mama

Iwona Zaborowska

Stanowisko: Asystent nauczyciela w grupie Słoneczek

 

Tytuł zawodowy: pomoc nauczyciela
W przedszkolach Przy Lesie od 2015 r.
Zainteresowania: kino, muzyka, sport Prywatnie: żona i mama