KADRA


Pedagogiczna Kadra Żłobka "Przy Lesie" w Rajszewie
Pedagogiczna Kadra Żłobka "Przy Lesie" w Rajszewie

Jesteśmy młodym, ambitnym, kreatywnym i żywiołowym zespołem, którego celem jest stworzenie Przedszkola z odpowiednimi warunkami do rozwoju, edukacji, rozwijania zdolności, budowania relacji, zrobywania wiedzy o świecie i kształtowania własnej, wyjątkowej osobowości. Wierzymy, że w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, z zindywiaualnym podejściem, bez utartych schamatów, ten pierwszy etap edukacyjny stanie się dobrym krokiem w przyszłość.

Ciocia Paulina
Ciocia Paulina

mgr Paulina Zalewska

dyrektor Przedszkola i Żłobka "Przy Lesie" w Rajszewie, nauczyciel j. rosyjskiego

 

nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, doktorantka i nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej

 

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz komunikacja i poradnictwo społeczne), Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja terapia pedagogiczna) oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne. Aktualnie jest doktorantką APS na kierunku: pedagogika.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prywatnych gabinetach terapeutycznych, dziennym oddziale rehabilitacyjnym, przedszkolach ogólnodostępnych i terapeutycznych oraz szkole podstawowej. Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stale poszerza na licznych konferencjach oraz szkoleniach z zakresu diagnostyki pedagogicznej, terapii dziecięcej, pedagogiki specjalnej i logopedii. Posiada także doświadczenie akademickie w zakresie prowadzenia szkoleń, zajęć na uczelni wyższej i w policealnym studium zawodowym z zakresu: psychologii rozwojowej, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowań rozwoju małego dziecka.
Jest właścicielką pracowni pedagogiczno-logopedycznej.

Posiada certyfikat znajomości języka rosyjskiego wydany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina. Posługiwanie się tym językiem i zwiększanie swojej wiedzy lingwistycznej sprawia jej dużo satysfakcji.

Jej liczne zainteresowania badawczo- zawodowe koncentrują się na: pedagogice specjalnej, terapii pedagogicznej dzieci z dysfunkcjami, wczesnym wspomaganiu rozwoju i wczesnej interwencji, logopedii i neurologopedii, pedagogice przedszkolnej, wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zespołami genetycznymi, macierzyństwie oraz prenatalnym okresie życia dziecka (pedagogice prenatalnej). Prywatnie pasjonuje się dobrą książką, poezją, filozofią i chętnie poświęca swój czas zwierzętom.

 

Ciocia Kasia
Ciocia Kasia

Katarzyna Wołkaniec

nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Liski"


Tegoroczna absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w prywatnych żłobkach i placówkach opiekuńczych. Jej mocną stroną jest spokój, ciepłe usposobienie, wyjątkowa wrażliwość i podejście do dzieci. 

Ciocia Martyna
Ciocia Martyna

Martyna Wójcik

opiekunka dzięcięca w grupie żłobkowej, pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

Absolwentka policealnej szkoły zawodowej na kierunku: asystent nauczyciela przedszkola. Posiada ponad dwuletnie doświadcznie w pracy z dziećmi w przedszkolu oraz jako asystent dziecka z autyzmem. Ukończyła szkolenia z terapii muzyką ludową i ruchem, animacji czasu wolnego, a także pracy terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Posiada tytuł technika administracji i technologii życwienia.

W pracy z dziećmi cechuje ją duża kreatywność, poczucie humoru oraz ciepłe i życzliwe usposobienie. Potrafi inspirować dzieci podczas licznych przedsięwzięć artystycznych i plastycznych, dba o estetykę, ale także spontaniczną twórczość przedszkolaków. Jej żywiołowość i zapał sprawia, że jest świetnym przyjacielem dzieci i powiernikiem ich codziennych spraw.

W wolnych chwilach lubi oglądać filmy, wykonywać prace manualne i jeździć na rowerze.

Ciocia Karinka
Ciocia Karinka

mgr Karina Kriger

dyplomowana opiekunka dziecięca

 

Ukończyła szkołę wyższą uzyskując tytuł magistra pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Brała udział w szkoleniach dotyczących bajkoterapii, animacji i pedagogiki zabawy. Posiada wieloletnie doświdczenie w pracy z dziećmi w żłobkach i przedszkolach. Ciepłe usposobienie, troskliwość i uśmiech sprawiają, że w ramionach Cioci Karinki, Nasze Maleństwa czują się bezpiecznie oraz beztrosko. Prywatnie fotograf z pasją, kochająca żona i mama Wiktorki oraz Krystianka.

Ciocia Ula
Ciocia Ula

Urszula Sosnowska

nauczyciel j. angielskiego  w przedszkolu i w żłobku


Biegle posługuje się j. angielskim i rosyjskim, o czym świadczą posiadane certyfikaty. Ukończyła kursy z zakresu metodyki nauczania języka obcego, a także opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży. Podczas zajęć z dziećmi wykazuje się dużą kreatywnością, wykorzystuje różnicowane metody oraz pomoce dydaktyczne, dzięki czemu nauka języka obecgo jest światnią zabawą. Prywatnie mama: Szymona, Marysi i Jagody.

Ciocia Agnieszka
Ciocia Agnieszka

Agnieszka Kordziak

pomoc przedszkolna