OFERTA


Oferyjemy bogaty wachlarz zajęć, które umozliwiają wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka.

 

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę nad Dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00;
 • realizacje podstawy programowej;
 • codziennie język angielski w systemie CLIL (zintegrowanie nauczania języka i przedmiotu);
 • wprowadzanie innych języków obcych (niemicki, hiszpański, francuski, rosyjski) w formie zabawy;
 • raz w tygodniu zajecia matematyki dziecięcej wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • diagnozę logopedyczną;
 • raz w tygodniu logopedię grupową z elementami logorytmiki;
 • dwa razy w tygodniu rytmikę;
 • raz w tygodniu Mini Tenis w grupie 3,4 i 5 latków;
 • dwa razy w tygodniu język hiszpański w grupie "O";
 • zróznicowane metody zajęć i zabaw wykorzystujące m.in. terapię ręki, pedagogikę zabawy z chustą Klanzy, animacje, bajkoterapię, relaksację, muzykoterapię, dogoterapię, Metoda Dobrego Startu, Odimienną Metodę Nauki Czytania, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania;
 • wspomaganie rozwoju: teatrzyki, koncerty,tematyczne imprezy przedszkolne;
 • pełne i zdrowe wyżywienie.

 

Do wyboru oferujemy także płatne zajęcia dodatkowe: taniec, balet, zajęcia artystyczne z ceramiką, aikido, zajęcia ogólnorozwojowe.

Dbamy o to, aby nasze dzieci miały kontakt z logopedą, a ewentualne problemy pomaga nauczycielom rozwiązać psycholog.

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w społeczności szkolnej. Bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność oraz współpracę i pomoc między Dziećmi. Dzięki funkcjonowaniu placówki w bezpośrednim kontakcie z Niepubliczną Szkołą „Sapere Aude”, możemy korzystać ze specjalistycznego zaplecza dydaktycznego szkoły. Ponadto dzięki opracowanemu nowatorskiemu Programowi „Poznajemy Szkołę” – nasi absolwenci szybciej osiągają dojrzałość szkolną w aspekcie emocjonalnym oraz bezstresowo przechodzą do kolejnego etapu edukacyjnego.


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie następujących grup:
1. „Liski” 5-latki;
2. „Jeżyki” 4-latki;
3. „Niedźwiaki” 3-latki;
4. Klasa 0 – 6-latki.
Ponadto planujemy utworzenie grupy żłobkowej „Zajączki” dla dzieci poniżej 2,5 lat w ramach Niepublicznego Żłobka „Przy Lesie” w Rajszewie.


Nowość w Naszej Ofercie!
Dla rodziców: odbędą się specjalistyczne wykłady na temat rozwoju dziecka oraz sposobów jego wspierania.

KOSZTY dla dziecka od 2,5 do 5 lat:

Czesne: 800 zł (z wyżywieniem)

Wpisowe: 500 zł

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne odbywają się w środy od 8:00 do 12:00
 • Judo odbywa się w czwartki o godzinie 13:00
 • zajęcia taneczne odbywają się we wtorki o godzinie 13:00

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Przedszkole "Przy Lesie" w Rajszewie realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Zajęcia realizowane są przez specjalistów w specjalnie wyposażonej do tego celu sali.

 

 

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferujemy:

- terapię pedagogiczną,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia ogólnorozwojowe,

- terapię ręki.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.

[pobierz] 0.2 MB oferta-ppl-rajszew-2019-2020