OFERTA


Oferta Edukacyjna na rok 2018/2019

 

Warto wybrać Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Warszawie bo:
• Kładziemy nacisk na ZAJĘCIA SPORTOWE 5 x tyg. POD OKIEM SPECJALISTY. SĄ TO ZAJĘCIA Z ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH A TAKŻE ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH. Mamy również w ofercie RYTMIKĘ połączoną z nauką gry na cymbałkach i bum-bum rurkach.
DZIAŁAMY W LEGIONOWIE OD 2008 ROKU I WSPIERAMY OŚWIATOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOKALNĄ – jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami powiatowego konkursu „Zdrowie w bajce”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków i uczniów, jak również MINI PLBACK SHOW.
• Fundamentem naszej pracy jest TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH – wspieramy indywidualny rozwój dzieci w obszarach inteligencji: językowej, matematyczno-logicznej, ruchowej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej i interpersonalnej.
• W kontaktach z dziećmi, rodzicami i nauczycielami kierujemy się porozumieniem bez przemocy NVC – pełny empatii język serca pozwala dotrzeć do potrzeb dzieci i uczy je nazywać emocje, które wszystkiemu towarzyszą.
• Kładziemy szczególny nacisk na osiąganie dojrzałości szkolnej – sieć naszych przedszkoli we współpracy z NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ „SAPERE AUDE” w RAJSZEWIE OPRACOWAŁA NOWATORSKI PROJEKT „POZNAJEMY SZKOŁĘ”. Dzięki niemu nasi absolwenci bezstresowo przechodzą do kolejnego etapu edukacyjnego.
• WDROŻYLIŚMY PROGRAM „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”, którego celem jest uczenie dzieci już od małego zwracanie uwagi na odpowiedni dobór zjadanych zdrowych, zbilansowanych posiłków.


W roku szkolnym 2018//2019 edukacja odbywać się będzie w grupach:
– 3 latków
- 4 latków
- 5 latków
– grupie żłobkowej

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:
1. Kształcenie zgodne z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, realizowane w oparciu o porozumienie bez przemocy NVC i teorię inteligencji wielorakich ze szczególnym uwzględnieniem: Metody Dobrego Startu, Dziecięcej Matematyki, Odimiennej Metody Nauki Czytania, Zabaw Fundamentalnych i Pedagogiki Zabawy. Nacisk kładziemy na rozwój sportowy, w ramach zajęć odbywać się będą zajęcia ogólnorozwojowe oraz kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
2. Indywidualizację nauczania zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci – grupy maksymalnie 16 os.
3. Rozszerzone nauczanie języka angielskiego w każdej grupie przedszkolnej:
• język angielski 5 x tyg.
4. Kształcenie w systemie CLIL (integracja przedmiotu i języka angielskiego):
• Plastyka CLIL (3,4,5-latki grupy młodsze)
5. Gimnastyka CLIL, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korekcyjne oraz zajęcia mini tenisa (3, 4, 5-latki grupy młodsze)
6. Zajęcia umuzykalniające połączone z nauką gry na instrumentach zgodną
z systemem Chroma Notes:
• bum-bum rurki – (3,4,5-latki oraz grupy młodsze)
• gra na dzwonkach ) – (3, 4 –latki oraz grupy młodsze)
6. Zajęcia sportowe na własnym boisku sportowym, w tym zajęcia mini tenisa jeden raz w tygodniu na korcie tenisowym.
7. Pełne wyżywienie z naszej kuchni EduChef, która preferuje zdrowe żywnie.
8. Współpracę z niezwykle kreatywną kadrą pedagogiczną .
9. Opiekę logopedy i psychologa.
10. Kontrolę w kierunku wad postawy.
11. Opiekę w godz. 6.30 – 18.00.
12. Teatrzyki, koncerty, warsztaty dla dzieci w przedszkolu
13. Zajęcia ruchowe, muzyko-terapię, bajko-terapię
14. Wycieczki, wyjazdy.
15. Spotkania na terenie placówki i w jej okolicy.


DODATKOWO:

• Bogatą ofertę zajęć dodatkowych m.in. zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne, logopedię indywidualną.
• Wycieczki raz w miesiącu.


OPŁATY:
Wpisowe: 500 PLN
Czesne: 800 PLN przedszkole/ 900 PLN grupa żłobkowa lub ustalane indywidualne w przypadku szczególnych potrzeb.

 


SEDRECZNIE ZAPRASZAMY NA NOWO!