Przedszkole "Przy Lesie" w Warszawie


Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Przy Lesie" w Warszawie właśnie wzniowiło swoje funkcjonowanie w  świeżej odsłownie i nową energią. Zapraszamy!

Fundamentem naszej pracy jest teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera - idnywidualizacja procesu nauczania - uczenia się. Wiemy o tym, że każde dziecko, które do nas przychodzi jest zdolne do rozwinięcia się w różnych dziedzinach, wyjątkowe i ma prawo do pełnego rozwoju. Nasze przedszkole wspiera zdolności swoich wychowanków dając im możliwość wielozmysłowego i wielointeligentnego odkrywania świata. W kontaktach z dziećmi kierujemy się porozumieniem bez przemocy, które stwarza możliwość szczerego wyrażania siebie we wszystkich obszarach życia.

W procesie wielointeligentnego wychowania i edukacji kładziemy szczególny nacisk na:

Rozwój inteligencji językowej poprzez zajęcia dydaktyczne, codzienne zajęcia z języka angielskiego czy kształtowanie potrzeb czytania i pisania.
Rozwój inteligencji matematyczno-logicznej poprzez zajęcia Matematyki Dziecięcej oraz autorskiego programu Matematyki Kreatywnej.
Rozwój inteligencji ruchowej poprzez zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, codzienne gry i zabawy ruchowe oraz profilaktykę wad postawy.
Rozwój inteligencji wizualno-przestrzennej m.in. poprzez zajęcia twórczego myślenia
Rozwój inteligencji muzycznej - poprzez zajęcia rytmiczne, codzienne zajęcia muzyczno - ruchowe, tworzenie muzyki
Rozwój inteligencji przyrodniczej poprzez realizaję autorskiego programu profikaktyki propagującegio zdrowy i proekologiczny tryb życia (jesteśmy Przedszkolem w Projekcie ZdrowyPrzedszkolak.org)
Rozwój inteligencji intrapersonalnej - dzięki Porozumieniu Bez Przemocy nasze przedszkolaki stają się empatyczne oraz poszukują wewnętrznej motywacji
Rozwój inteligencji interpersonalnej poprzez nieustanne działania społeczne, współpracę z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, udział w projektach rozwijających u dzieci funkcjonowanie w społeczeństwie (m.in. Projekt Szkoła mający na celu ułatwienie dzieciom startu w szkole)